Tio skäl att inte gå med i NATO

Tidskriften Kommentar, Stockholm 5 november 2015
.


En högljudd, enstämmig kör propagerar för att Sverige ska gå in i försvarsalliansen Nato. Regeringen närmar sig i stället USA direkt för en militär tête-à-tête. Vi måste nu höja våra röster mot dessa krigiska tongångar. Här är tidskriften Kommentars tio skäl emot militära allianser.

Vi lever i en värld där stora stater använder sig av maktpolitik. Samtidigt växer det ömsesidiga beroendet i världen; kärnvapen i behov av nedrustning, befolkningsrörelser som måste organiseras gemensamt och framför allt klimatförändringar som kräver alla länders långsiktiga insatser. Sverige kan ta värdefulla initiativ i dessa frågor och samtidigt fortsatt vara ett neutralt, alliansfritt, fredligt och oberoende land. Denna framgångsrika hållning har under nära 200 år gett utrymme för annan konfliktlösning än militär och bidragit till fred i landet.

Sverige bör ha ett försvar som vilar på värnplikt och självförsvar med modern utrustning.

Militäralliansen Nato leds av stormakten USA som ständigt startar och för krig i olika delar av världen för att säkra sina politiska och ekonomiska intressen. Natos strategi vilar på en ”mix” av kärnvapen och konventionella styrkor vilket innebär att kärnvapenmissiler vid ett svenskt medlemskap kan placeras ut på svenskt territorium. USA – och därmed Nato – använder doktrinen ”first use” av kärnvapen. Denna hållning rimmar illa med Sveriges antikärnvapenpolitik sedan 1960-talet.

USA och Nato vill ta initiativet från FN, den organisation som representerar alla världens länder.

Vad gäller konflikthantering med civil krishantering, förhandlingar, ekonomiskt samarbete, katastrofbistånd etc, är det bättre att agera inom FN och EU som har ett bredare urval av instrument än Nato.

Genom att USA och Nato under senare år utvidgat sin närvaro i Östersjöområdet ökar den militära spänningen mot Ryssland. Styrkeförhållandena mellan USA och Ryssland är stora. USAs militärbudget är cirka åtta gånger större än Rysslands. USA har 800 utländska militärbaser, Ryssland omkring 15 baser. Ett svenskt medlemskap i Nato skulle ställa Sverige i skottgluggen.

Ett medlemskap skulle öppna Sveriges territorium för risken att staber, vapen, krigsfartyg, flyg och drönare från Nato baseras i Sverige och därmed uppfattas som ett hot mot Ryssland. Sverige blir också skyldigt att stödja varje Nato-land i Europa som dras in i krig eller krigshandlingar.

Ett svensk medlemskap i Nato skulle försämra Sveriges möjligheter att medla vid militära konflikter, både i Östersjöområdet och i övriga världen.

Med ett svensk medlemskap skulle Sveriges utrikespolitik förlora ännu mer av sin självständighet och delvis styras av USA.

Sverige bör inte skriva under Samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd – ett steg in i Nato. Avtalet ger USA och Nato möjlighet att placera trupper och vapen på svensk mark och svenskt vatten, att anfalla tredje land under eget befäl samt att föra in valfria vapen, även kärnvapen, i Sverige.

.