Proisraelisk rörelse på offensiven i USA

 
.

Målet är att få 50 miljoner protestanter att ge stöd till Israel som Guds vilja. Dess krigsmakt röjer väg för Kristus. .

I USA, där medborgarna överger de politiska partierna och söker sig till de protestantiska kyrkorna, bearbetar man folkopinionen genom att manipulera de troende. Parallellt med att Pentagon föreberedde offensiven mot Libanon, skapade Pentagon och den israeliska armén Christians United for Israel, ett förbund som samlar sionistiska kristna och vars målsättning är att få 50 miljoner medlemmar i de protestantiska samfunden att uppfatta stödet till offensiven i Mellanöstern som en religiös plikt. I januari 2006 utkom Jerusalem Countdown: A Warning to the World... the Last Opportunity for Peace, en bok som omedelbart gick upp som etta på säljlistorna på USAs stormarknader och låg kvar där i tre månader.

EU:s ordförande = Antikrist

Boken hävdar sammanfattningsvis att Iran är ett land som styrs av fanatiker, som är ute efter att sudda ut Israel från kartan genom att släppa en atombomb över Jerusalem. Efter en muslimsk och rysk invasion av Israel, skulle USA tvingas utkämpa ett andra krig för Israels kontroll mot Kina och Europeiska Unionen. Genom detta krig skulle Antikrist uppträda i form av EUs ordförande. Slutligen skulle ett fruktansvärt kärnvapenkrig sätta punkt för denna cykel. Det avgörande slaget skulle stå i Harmaggedon. En strålande Kristus kommer då att kunna återvända till jorden för att löna dem som trott på honom. Lyckligtvis kan Israels krigsmakt och Pentagon se till så att vågskålen väger över åt rätt håll genom en förebyggande intervention, och i det syftet rentav använda sig av nya taktiska kärnvapen. Lösningen är alltså att genast gå ut i krig.

Författare är Texas-pastorn John Hagee, som är de sionistiska kristnas nya stjärnskott. Historiskt sett är sionismen en kristen företeelse sedan långt innan den blev judisk. Sionistiska kristna tror sig vara ett andra utvalt folk och att deras öde är förbundet med det judiska folkets. De anser att Kristus inte kan komma tillbaka till jorden förrän judarna har samlats igen i Palestina, och i detta syfte måste de skapa en ny stat för judarna.

Cromwell var först

Den förste statschefen som ville göra sitt land till ett andra Israel och skapa en judisk stat i Palestina var den engelske puritanen Oliver Cromwell, och det var på 1600-talet. Sedan monarkin återinsatts, blev hans trosfränder utdrivna ur landet och grundade senare kolonier y Södra Afrika och Amerika. Men denna politiskt-religiösa strömning försvann inte helt i England, utan tog sig nytt uttryck i drottning Victorias premiärminister Benjamín Disraeli, som idag är de nykonservativas främsta historiska referenspunkt. De judiska rabbinerna motsatte sig dock under dessa år med kraft skapandet av en judisk stat. De sionistiska kristna fick vänta till 1800-talet på att äntligen finna sekulariserade judar som stödde deras planer.

Under sexdagarskriget 1967 insåg Israel vilken tyngd de sionistiska kristna samfunden i USA hade och började finansiera deras ledare, pastor Jerry Falwell. Denne inbjöds 1978 att plantera träd i det "förlovade landet". 1979 erbjöd den israeliska regeringen honom ett privat jetplan att använda i sitt religiösa arbete och 1980 fick han av premiärminister Menachem Begin en medalj uppkallad efter den högerextremistiske ideologen Zeev Jabotinsky. Alliansen institutionaliserades i september 1980, när det israeliska parlamentet antog en resolution där Jerusalem folkrättsstridigt utropades till Israels huvudstad. Menachem Begin finansierade inrättandet av International Christian Embassy Jerusalem, som främjar religiös turism och samlar pengar bland pilgrimerna för att finansiera judisk invandring.

Pengar till protestanter

Ambassaden ifråga arrangerade i augusti 1985 Sionistiska Kristnas Första Världskongress i schweiziska Basel, i samma lokal där Theodor Herzl 98 år tidigare hade skapat den sionistiska judiska rörelsen. I oktober 2003 beseglade de sionistiska kristna sitt förbund med de nykonservativa vid toppmötet i Jerusalem i närvaro av Ehud Olmert och Benjamin Netanyahu. Alla dessa procedurer har genomförts med hjälp av den synnerligen diskreta Fellowship Foundation, som från Pentagon övervakar och finansierar en uppsjö protestantiska kyrkor världen över.

Pastor John Hagee är en förnyare såtillvida som han har kopplat den evangeliska tron till staten Israels existens. Redan 1988 hävdar Hagee att de judar som lyder Mose Lag kommer att nå frälsning utan att omvändas till kristen tro. Detta utgörs av "de två alliansernas teologi", enligt vilken Gud ingick olika pakter med sina båda utvalda folk, judar och kristna.

Pastorer på hotell hejar på kriget

I februari i år ledde pastor John Hagee ett möte i Texas med 400 amerikanska protestantiska pastorer i syfte att bilda ett förbund av sionistiska kristna. Samtidigt börjar man ge ut JP Christian Edition, som varannan månad distribueras som bilaga till nykonservativa Jerusalem Post. Där kan man bland annat läsa artiklar om hotet från Iran och dess beväpnade hantlangare Hamas och Hizbollah. Christians United for Israel såg dagens ljus den 28 juli 2006 vid en bankett med 3 500 pastorer och andra kristna i ansvarsställning på hotell Milton i Washington, det vill säga fem dagar efter det att Israel inlett sin offensiv mot Libanon. Försynen såg till att Washington-arrangemanget tjänade som ramverk för att mobilisera samtliga protestantiska samfund till stöd för Israels krigsmakt. I talarstolen sågs dels pastor Jerry Falwell, dels ett flertal kongressledamöter, Israels ambassadör Daniel Ayalon och f d överbefälhavaren Moshe Yaalon.

I samma veva bildade de kongressledamöter som är medlemmar i CUFI ett Israel Allies Caucus inom representanthuset, som skall vara språkrör för Christian Allies Caucus, som tidigare bildats inom det israeliska parlamentet. Liknande parlamentsgrupper håller på att bildas på Filippinerna och i Sydkorea.

Premiärministerns kusin är hjärnan

John Hagee är emellertid inte hjärnan i CUFI, utan det är David Brog, kusin till förre israeliske premiärministern Ehud Barak. Många demokratiska kongressledamöter är medlemmar i CUFI, men organisationen vänder sig nästan uteslutande till republikanerna. Det finns starka band mellan Vita Huset och CUFI, som spelade en betydelsefull roll när kongressen antog en resolution som fördömde "attackerna mot staten Israel" och stödde Israels "rätt till självförsvar. Samtidigt samlade CUFI och Israel Allies Caucus 115 representanter för att skriva till president Bush och uppmana honom att skärpa sanktionerna mot Syrien.

Antisemitism ska suddas ut

Det var David Brog som lanserade uttrycket "födslovärkar" då han talade om omstöpandet av det Stora Mellanöstern, med ett citat ur Matteus-evangeliet, som senare användes av Condoleezza Rice för att få de kristna att ställa sig bakom de nykonservativas politik. David Brogs jobb går huvudsakligen ut på ett närmande mellan judar och sionistiska kristna genom att få dem att glömma bort århundraden av kristen antisemitism, vilket inte är lätt i ett land där man för två år sedan applåderade Mel Gibsons Passion of the Christ, som pekade ut judarna som gudamördare. I maj i år publicerade Brog en essä under rubriken Standing with Israel: Why Christians Support Israel, där han gör våld på historien genom att påstå att de båda folken försonades när USA besegrade Tredje Riket och röstade för bildandet av staten Israel. Pastor John Hagee har en talk-show som sänds via satellit två gånger om dagen av Trinity Broadcast Network, ett av de tre största världsomspännande kristna TV-bolagen. Programmet kan ses i 92 miljoner hem i USA. Trinity Broadcast Network har alltid haft relationer med Israel och hade också kopplingar till den sydafrikanska apartheidregimen.

Guds predikant tjänar miljoner

John Hagee har inga problem med pengar. År 2000 köpte han en ranch i Bracketteville i Texas som förvaltas av Texas Israel Agricultural Foundation och som kostade honom 5,5 miljoner dollar. Där tar han emot sina vänner, som landar på hans privata flygfält. Den av Gud välsignade predikantens lön uppgick 2001 till 1,25 miljoner dollar. Det är för tidigt att säga om CUFI har uppnått sitt syfte eller ej, men tillfrågade om det blodiga kriget i Libanon uppger 68 procent av USAs folk i opinionsmätningar att de spontant upplever sig stå nära Israel och 63 procent säger att Bush-administrationen skall fortsätta eller öka sitt militära stöd till den israeliska krigsmakten.

av Thierry Meyssan, journalist och författare. Ur internettidningen voltairenet.org Wed, 2 Aug 2006

Översättning och bearbetning: Eva Sjöblom

.