Kvinnor i USA söker allians
mot kriget i Irak

 
.

En USA-baserad kvinnogrupp har utlyst en världsomfattande kampanj för att samla in 100 000 underskrifter före Internationella kvinnodagen den 8 mars, då de ska överlämnas till Vita Huset och USAs ambassader runtom i världen.

-Vi släpper fri en global kör av kvinnoröster som ropar ‘Nu är det nog!’, sade Medea Benjamin, medgrundare av CODEPINK: Woman for peace, den Kalifornienbaserad rättighetsförespråkande grupp som stått i spetsen för den världsvida kampanjen “Women Says No to War”. -USAs administration försöker fortsätta kriget, men vi tänker inte låta det ske, uppgav Jodie Evans från CODEPINK till IPS. Som “överväldigande” beskriver Medea Benjamin det inledande gensvaret på gruppens upprop för underskrifter, och säger att fler än 200 framgångsrika och välkända kvinnor i olika karriärer stödde kampanjen till och med innan den formellt utlystes tidigare i januari. Bland dem som skrivit under finns välkända filmstjärnor som Susan Sarandon, pjäsförfattaren Eve Ensler, komediennen Margaret Cho och prisbelönta författare som Alice Walkers, Anne Lamott, Maxine Hong Kingston and Barbara Ehrenreich.

Vi har fått nog
“Vi, kvinnor I USA, Irak och i resten av världen, har fått nog av det meningslösa kriget i Irak och de grymma attackerna på civila runtom i världen”, lyder uppropet. Vi har begravt alltför många av dem vi älskar. Vi har sett alltför många liv lemlästade för all framtid …” “Detta är inte den värld vi önskar oss eller våra barn”, står det i uppropet. ”Med vrede i magtrakten och kärlek i våra hjärtan reser vi oss - på ömse sidor av alla gränser - för att ena oss och kräva ett slut på blodspillan och förstörelse”. Cindy Sheehan, vars son Casey dödades under strid I Irak, var en av de första att underteckna kampanjens upprop. Cindy Sheehans protestvaka i närheten av president Bushs lantegendom i Texas för att kräva, dock utan framgång, ett möte ansikte mot ansikte med presidenten, var något som drog till sig stor uppmärksamhet i media. “Den smärta detta krig har orsakat människor överallt I världen går inte att föreställa sig”, sade hon i ett uttalande. ”Jag har mött kvinnor som står redo att tillsammans förmå våra ledare att sluta med denna galenskap”.

Förespråkar konfliktlösning
Kampanjens organisatörer kräver en förändring av den amerikanska strategin i Irak “från en militär modell till en konfliklösningsmodell”, och säger att de vill se en reträtt av alla främmande trupper i Irak, med full representation av kvinnor i den fredsskapande processen i landet. “Iraks kvinnor har förhärjats. Det kommer att ta oss årtionden av möda att återskapa ett fredligt och civiliserat liv”, sade Yanar Mohammed, ordförande i Organisationen för kvinnors frihet i Irak, som också undertecknat kampanjens upprop. “Den amerikanska ockupationen har utsått frön till etnisk delning, bäddat för inbördeskrig i Irak och välsignat religiös överhöghet över och emot mänskliga rättigheter och kvinnors rättigheter”, tillade hon i ett yttrande. Alltsedan de USA-ledda styrkorna invaderade Irak har tiotusentals oskyldiga civila dödsoffer krävts, också kvinnor och barn. Trots kritik från inflytelserika grupper som försvarar mänskliga rättigheter, till exempel brittiskt-baserade Amnesty International och USA-baserade Human Rights Watch, försummar amerikansk militär ansvaret för att redovisa hur många civila som drabbas, noterar kritiker. Från en oberoende undersökning, genomförd av den engelska medicintidskriften Lancet, drogs dock 2005 slutsatsen att kriget har krävt livet på minst 100 000 civila i Irak.

Krav på kompensation från Pentagon
Vissa människorättsgrupper, som arbetar nära den amerikanska regeringen, har nu börjat begära att Pentagon kompenserar de familjer som förlorat medlemmar till följd av amerikanska bombningar. -Vi är skyldiga att hjälpa offren och deras närmaste, sade Sarah Holewinsky som leder den Washington-baserade Campaign for Innocent Civilians in Conflict (CIVIC), en grupp grundad av Maria Rouzicka som senare dödades i en självmordsattack i Irak när hon hjälpte civila krigsoffer där. Även om administrationen inte går med på en tidtabell för reträtt så har en majoritet av folket i USA vänt sig mot kriget, och många tidigare amerikanska armégeneraler, liksom tidigare krigspositiva kongressmän, kräver nu bestämt en konkret uttågsstrategi. Nyligen gjorda väljarundersökningar visar också på en popularitetsnedgång för president Bush, som försökt mildra sin framtoning som ”krigspresident”. Samtidigt växer den världsomfattande kampanjen mot kriget för var dag. Redan en vecka efter att kampanjen utlysts uppgick antalet underskrifter på dess webbplats till 21 326.

Haider Rizvi
Inter Press Service News Agency Januari 2006
Haider Rizvi är journalist.
Översättning: Jan Engqvist

.