Kriget som världen struntar i

Katarina Moberg
.


Kriget i Syrien, IS:s framfart och flyktingarnas lidande – och betydelsen av allt detta i vår inrikespolitiska vardag – dominerar såväl massmedier som politiska högnivåsamtal. Samtidigt pågår i Jemen ett minst lika brutalt krig där IS ideologiska kusin (eller pappa?) Saudiarabien leder en front som utan nämnvärda protester bryter mot de flesta internationella regler för krig. Saudifronten bombar civila och använder klusterbomber. Houthirebellerna, en av deras huvudmotståndare, anklagas också för angrepp mot civila, men saknar flygvapen.

Västvärldens attityd till värdet av jemeniters liv har redan tidigare visat sig. Med ”kriget mot terrorn” som skäl har USA utsatt jemeniterna för olagliga avrättningar genom drönarattacker där många oskyldiga fått sätta livet till. Jemenitiska fiskare har också beskjutits – och i några fall dödats – av beväpnade vakter ombord på fraktbåtar som sagt sig försvara båtarna och deras last från somaliska pirater. I ingetdera fallet har förövarna ställts till svars för sina brott. Som en närmast absurd illustration till världens vilja och förmåga att ingripa till den jemenitiska befolkningens försvar lyckades Saudiarabien som ordförandeland i FNs råd för mänskliga rättigheter (!) hindra en resolution för att FN skulle skicka observatörer till Jemen för att utreda påstådda krigsbrott. Istället fick de igenom en egen skrivning som gav dem fria händer att fortsätta sitt krig.

Den Saudiledda fronten består av stater som är starkt beroende av Saudiarabien: Bahrain, Egypten, Förenade arabemiraten, Jordanien, Kuwait, Marocko, Qatar och Sudan. Såväl Saudiarabien som de flesta västmedier beskriver detta krig i termer av religionsmotsättning mellan sunni och shia, med Saudiarabien som sunniföreträdare och Houthi som Irans lokala redskap. För att få en mer verklighetstrogen syn på skälen till jemeniternas lidande bör man känna till att även om en del av Jemens befolkning tillhör en gren av shia, Zaidiyyah, så har skillnaden mellan dem och andra jemeniter tidigare inte tillmätts någon större betydelse. Folk har umgåtts, gifts sig över gränserna, gått i varandras moskéer med mera. Det har kort sagt inte varit en grund för konflikt. Nu ligger det i Saudiarabiens intresse att deras krig för dominans över hela arabiska halvön tolkas i sunni-shia tecken eftersom de då kan spela på rädsla – sin egen och andras – för Irans inflytande. Denna rädsla torde inte blivit mindre efter den relativa avspänningen mellan USA och Iran.

Katarina Moberg

Läs mer i rapporter från Amnesty:

http://www.amnesty.se/press/#/news/jemen-civilbefolkningen-utsaetts-foer-krigsfoerbrytelser-132069

Och HRW:

https://www.hrw.org/report/2015/06/30/targeting-saada/unlawful-coalition-airstrikes-saada-city-yemen

.