USAs farliga särställning hotar freden

av Floyd Rudmin
.

 

USA utgör bara fem procent av mänskligheten men agerar som om landet hade en särställning och kan blockera och invadera länder som man önskar. Det får farliga följder för freden.

Som psykolog inriktad på fredsforskning deltog jag sommaren 1990 i ett seminarium på centret för internationella och strategiska affärer vid Kaliforniens universitet i Los Angeles. Där lade en expert från ett av USAs kärnvapenlaboratorier fram en historik över kärnvapenspridningen, med följande argument: Om man hotar en nation med kärnvapen, kan detta leda till att nationen ifråga skaffar sig kärnvapen. En uppenbar orsakskedja löper från USAs hot mot Sovjetunionen, via USAs och Sovietunionens hot mot Kina, Kinas hot mot Indien, fram till Indiens hot mot Pakistan. Det kan ta en eller ett par årtionden, men för de länder som hotas med kärnvapen blir det en prioritet att skaffa sig kärnvapen. I den senaste krisen försöker Nordkorea ge sken av att ha kärnvapen, och vi kan föreställa oss att Iran försöker skaffa sig kärnvapen. I de olika analyser som görs av krisen, glömmer man den roll som USAs hot mot båda dessa länder spelar.

USAs syn på saken
1) USA uppfattar Irak, Iran och Nordkorea som konspiratörer i en "ondskans axel", trots Iraks och Irans historiska fiendskap och trots att Nordkorea är ett isolerat "eremitrike" på andra sidan jordklotet. I själva verket är "ondskans axel" ett påhitt av en talskrivare och finns bara i retoriken.

2) USA hävdar gång efter annan att "alla valmöjligheter ligger på bordet" och menar med det att man har rätt att organisera regimskiften i andra nationer, rätt att bomba andra nationer, ställa dem under blockad, invadera dem och använda kärnvapen om man så önskar. Enligt internationell rätt är allt detta i själva verket olagliga aggressionshandlingar.

3) USA har också förkunnat en doktrin om förebyggande krig. Detta innebär att landets försvar inte längre går ut på att reagera på andra nationers militära handlingar utan på de militära intentioner hos andra nationer som USA kan tänka sig.

Rationell reaktion
Intentioner syns inte, och det händer ofta att förnekade intentioner uppfattas som bevis på att de existerar. Ju mera Iran hävdar att man inte har några avsikter att skaffa sig kärnvapen, desto mera uppfattas det som bevis på att man tänker göra det. Saddam Hussein gjorde det misstaget, eller snarare tog USA och Storbritannien fel när det gäller Saddam Hussein. Irans dementier låter också som lögner, eftersom varje nation vet att rationellt geopolitiskt tänkande kräver att Iran måste skaffa sig kärnvapen för att svara på USAs hot. Varje folk som är måltavla för USAs militariserade fantasi gör bäst i att förbereda sig för ett reellt krig. Följaktligen är det inte Nordkorea och Iran som är orsak till den rådande instabiliteten. De reagerar rationellt på den instabilitet som orsakats av USA.

Fem procent av mänskligheten
Den enklaste lösningen på den rådande krisen vore om USA slutade hota andra nationer, åter lät internationell rätt vara förhärskande och gav de icke-angreppsgarantier som Nordkorea och Iran har begärt. USAs allierade i Ostasien, Mellanöstern, Europa och Nordamerika måste någonstans hitta det mod som krävs för att tala om för amerikanerna och deras sittande administration att de borde försöka bli en normal nation, som inte tar sig särskilda rättigheter, som inte räds när andra nationer använder sina egna resurser för sina egna syften, en samarbetsvillig, ansvarskännande och måttfull nation som respekterar andra folk och deras ledare. Ju fortare USA inser att man bara är en nation bland flera och bara utgör fem procent av mänskligheten, desto snabbare kommer vi att få en fredligare värld som kan ta itu med de verkliga hoten mot vår existens.

Floyd Rudmin, Professor i social- och samhällspsykologi vid Tromsö universitet. Från nättidningen Counterpunch - www.counterpunch.org

Översättning: Eva Sjöblom

.