Kalifat under ISIS ritar om kartan

Patrick Cockburn
.


Kalifatet Isis är den mest genomgripande förändringen av Mellanösterns politiska karta sedan Sykes-Picot-avtalet slöts mellan Frankrike och Storbritannien i första världskrigets slutskede.

Isis förklarade den 29 juni 2014 kalifatet grundat. Det är nu större än Storbritannien och där bor över sex miljoner invånare. För USA, Storbritannien och andra västmakter är Isis grundande det yttersta nederlaget, konstaterar Patrick Cockburn. Vad de än åsyftade med att 2003 invadera Irak och 2011 försöka avsätta regeringen Assad i Syrien var det knappast att få se uppkomsten av en jihad-rörelse hundra gånger större och betydligt bättre organiserad än Osama bin Ladens al-Qaida, skriver han.

Patrick Cockburn har varit korrespondent sedan 1979 i Mellanöstern för Financial Times och nu för The Independent.

Läs mera (engelska)

.