Vänsterpartister till Kubas försvar

 
.
"Vi, 17 medlemmar i Vänsterpartiet i Sverige på besök på Kuba för att studera deltagardemokrati och hållbar utveckling, förenar våra röster med alla dem som runt om i världen kräver respekt för Kubas rätt till oberoende och självbestämmande och rätt att försvara sin nationella säkerhet mot USAs ekonomiska, terror- och propagandakrigföring samt mot planerna på militär aggression, och vi ansluter oss med våra namn till det internationella "Uppropet till världens samvete"."

Vid en tidpunkt när USAs anspråk på världsherravälde blir allt tydligare och får alltmer skrämmande följder i död och förstörelse, är det en skam att EUs regeringar ansluter sig till USAs aggressioner mot Kuba och utfärdar hot och sanktioner mot offret i stället för mot brottslingen.

Det är djupt upprörande att EUs regeringar, i stället för att bistå Kuba mot USAs kriminella ekonomiska krigföring, lägger sten på börda för att försvåra det kubanska folkets fortsatta framsteg inom utbildning, hälsovård och långsiktigt hållbar social och ekonomisk utveckling. Med cynisk dubbelmoral offrar EUs regeringar Kuba för att dämpa USAs ilska över olydnadsbrottet att ha kritiserat anfallskriget mot Irak.

Vi uppmanar EUs regeringar att ompröva sitt skändliga angrepp på Kuba. Att i dagens internationella läge beljuga och smutskasta Kuba är att bereda väg för ett fruktansvärt brott, inte bara mot allt vad det kubanska folket byggt upp under över 40 år, utan också mot mänsklighetens hopp om en värld i fred och frihet, byggd på folkrätt och mänskliga rättigheter.

Vi förenar oss också med alla dem runt om i världen som kräver en ny och rättvis rättegång, på neutral mark, för de fem kubaner som är politiska fångar i USA, där de dömdes till upp till två gånger livstidsstraff plus 15 år i en rättegång utan normala rättsgarantier. Deras enda brott mot USAs lagar är att inte ha informerat om sin kamp för att förhindra terroristangrepp från Miami mot Kuba till de myndigheter som skyddar terroristerna.

Vi fördömer USA-myndigheternas grymma brott mot de fems mänskliga rättigheter genom extremt långa isoleringsstraff utan grund, och genom att hindra hustrur, barn och andra familjemedlemmar att besöka de fängslade.

Vi kräver att USA följer de för civiliserade länder normala principerna om respekt för fångars och familjemedlemmars rättigheter och mänskliga värdighet.

Vi förenar också våra röster med alla dem runt om i världen som fördömer USAs exempellösa, långvariga, omänskliga behandling av fångarna på den bas i Guantanamobukten, som USA i över 100 år ockuperat mot det kubanska folkets suveräna rätt till kontroll över eget territorium.

Vi fördömer USAs brott mot internationellt avtalade regler om tagande av krigsfångar och deras behandling och brott mot varje rättssamhälles självklara respekt för anklagades rätt att få veta vad det anklagas för, rätt till rättegång och rätt till försvar. Det vanhedrar det internationella samfundet att USA tillåts fortsätta med dessa oerhörda övergrepp på Guantanamofångarnas mänskliga rättigheter.

Ned med USAs blockad och krigshets, och EUs medlöperi!
Frige de fem!
USA ut ur Guantanamo!
En annan värld är möjlig, och nödvändig!

Havanna måndagen 30 juni 2003
Vilmer Andersen
Elisabeth Hellman
Ingvor Karlsson
Börje Carlsson
Göte Mölleby
Stig Olof Carlsson
Sonny Johansson
Ivan Winblad
Oskar Karlsson
Sara Lundberg
Peder Gowenius
Anders Ågren
Mia Sydow Mölleby
Amineh Kakabaveh
Monica Lindvall
Iréne Lundholm
Eva Björklund

 

.