Länkar

ATTAC

Afrikagrupperna i Sverige
www.afrikagrupperna.se

Fairness & Accuracy In Reporting
FAIR är en amerikansk grupp som kritiskt granskar mediebevakningen.

Forum Syd
-en samarbetsorganisations inom folkrörelsebiståndet

ETC

Globalportalen.org
- en gemensam webbsatsning av bistånds- och solidaritetsorganisationer, fackförbund, kyrkliga organisationer och SIDA.

Nordiska Afrikainstitutet
www.nai.uu.se

Latinamerikagrupperna

Ordfront


Palestinagrupperna

Project Censored

SIDA

Solidaritetshuset
Här samverkar drygt 30 föreningar och här finns också ett gemensamt bibliotek.

Svalorna

Svensk-Kubanska Föreningen

The Noam Chomsky Archive
- contains the full text to many of Chomsky's major works, the complete audio to several important lectures, and numerous articles, interviews and speeches.

United for Peace and Justice
Paraplyorganisation för antikrigsrörelsen i USA.

Utrikespolitiska Institutet

Läkare utan gränser