Så började det

Tidskriften Kommentar kom ut första gången år 1968 med elva nummer. En studengrupp vid namn Unga Filosofer bestämde sig för att ge ut en tidskrift med internationell bevakning. Tidskriften skulle huvudsakligen innehålla artiklar om förhållanden i tredje världen och om relationer mellan rika och fattiga länder.

Unga Filosofer hade då, under nära tre år, studerat förhållanden i tredje världen. Man hade samlat material om USAs krig i Vietnam och gett ut en tidskrift med namnet För Vietnam. Medlemmar i Unga Filosofer deltog i offentliga möten och debatter och lade fram fakta om den amerikanska krigföringen och man arrangerade egna seminarier om internationella frågor.

Engagemanget mot Vietnamkriget och för ett självständigt och fritt Vietnam går som en röd tråd genom Unga Filosofers och Kommentars verksamhet.

Fakta och analys

Unga Filosofer med Tidskriften Kommentar var den organisation i Sverige som framför allt stod för fakta och analys under det långvariga Vietnamkriget. Inom Unga Filosofer uppstod även en annan redaktion, som gav ut Häften för kritiska studier, vilken fortfarande ges ut.

Där fanns också Böcker till Hanoi, som samlade in kurslitteratur till högskolor i Vietnam, och Barnboksgruppen, som tryckte barnböcker till barnen i Vietnam.

I Kommentars första ledare 1968 skriver journalisten och författaren Erik Eriksson om tidningens målsättning: "Intresset i Sverige för internationella frågor har ökat starkt under de senaste åren. I synnerhet den unga generationen tar del av vad som sker i världen på ett sätt som tidigare generationer inte gjort. Men rapporteringen i våra massmedia om händelseutvecklingen, i synnerhet i den fattiga delen av världen, är otillräcklig."

Lika stort behov idag

Under 1960 och 1970-talen startades en rad andra tidskrifter som också speglar utvecklingen i tredje världens länder. Några av dem är Afrikabulletinen, Nyheter från Latinamerika samt Kuba-Bulletinen. Rapporteringen om tredje världen i dagspress, radio och teve ökade också under denna period. Därefter har intresset för händelser och utvecklingsfrågor utanför Eruropa åter igen minskat i de stora medierna.

Vi befinner oss än en gång i ett skede där nyheter från världsdelarna Asien, Afrika och Latinamerika värderas lågt. Utlandsbevakningen koncentreras på Europa och framför allt på EU-länderna. Nyhetsflödet från USA är fortsatt stort.

Ger bakgrunden

Kommentars målsättningen har alltid varit att ge bakgrundsmaterial snarare än dagspolitiska rapporter. I stället för korta nyhetsnotiser och lättlästa reportage har redaktionen velat presentera historiska och ekonomiska analyser samt visa på utvecklingsmönster.

En stor del av artiklarna producerades under många år av studiegrupper som arbetade i anknytning till redaktionen. De var Ekonomigruppen, Massmediagruppen, Råvarugruppen och Sydostasiengruppen. Medlemmar i redaktionen skrev om sina resor till tredje världens länder. Genom kontakter med utländska tidskrifter, med fristående skribenter och med forskare fick redaktionen intressant material från hela världen att översätta och publicera. En fördjupad information som annars troligen inte nått svenska läsare.

30 år som tidning

Kommentar gavs under 30 år ut som papperstidning. Under 90-talet minskades dock periodiciteten från tolv nummer per år till fyra nummer per år. Orsaken var att antalet prenumeranter sjönk succesivt från början av 80-talet och framåt.

Redaktionen fortsätter nu att ge ut Kommentar som nättidning med arkiv till alla som är intresserade av att informera sig och lära sig mer om tredje världen.

Kommentars redaktion
1 maj 2000